Zoals hierboven vermeld, speelt de telefoonbeantwoordingsdienst een belangrijke rol op de reputatie van een onderneming, ongeacht haar omvang. Zoals je op verschillende in antwoordservice gespecialiseerde sites kunt ontdekken, is de telefoon inderdaad een van de populairste manieren voor de consument om een aankoop te sluiten of informatie over de aangeboden diensten in te winnen. De kwaliteit van de telefoondiensten kan derhalve een doorslaggevende factor zijn bij de beslissingen van de klanten. Een slechte telefoonontvangst kan hen bijvoorbeeld wegjagen. Juist daarom is het aan te bevelen je telefoondienst toe te vertrouwen aan professionals zoals die van de bizziphone site. Met hen kun je er zeker van zijn dat je klanten een kwaliteitsdienst krijgen en dat het imago van je bedrijf positief zal zijn. Klanten zijn met een goede antwoordservice veel meer geneigd om je bedrijf trouw te blijven.

Waarom een beroep doen op de diensten van een expert in telefoondiensten voor bedrijven?

Deze antwoordservice biedt vaak verschillende diensten aan. Hij heeft ook de technische vaardigheden en de apparatuur van de laatste generatie om je te helpen bij het opzetten van een kwaliteitsvolle telefoonbegroeting. Het risico om klanten te verliezen wordt dus kleiner, wat je verkoopcijfers aanzienlijk zal doen stijgen. Een beroep doen op het telefoonteam betekent ook profiteren van diensten tegen betaalbare prijzen.

Enkele tips voor een geslaagde telefoonontvangst

Voor degenen die geen gebruik wensen te maken van een antwoordservice of hun telefoongespreksproject willen toevertrouwen aan een team, volgen hier enkele tips om het verlies van klanten te beperken. In de eerste plaats moet je denken aan het verkorten van de wachttijd. Zoals je waarschijnlijk al weet, zal geen enkele consument het op prijs stellen minutenlang aan de telefoon te moeten wachten. Sommigen hangen op en bellen niet terug. Denk dus aan het verkorten van de wachttijd. Nog steeds is het aanbevolen voor alle kleine en middelgrote bedrijven die niet noodzakelijk een antwoordservice nodig hebben om de on-hold muziek te herzien. Hoe aangenamer deze muziek is, hoe meer de klant zal wachten om op zijn beurt gehoord te worden. Bovendien kun je het beste een muziekje kiezen dat de informatie over je structuur benadrukt en tegelijkertijd de klanten duidelijk maakt dat hun telefoontje binnen een paar seconden zal worden opgenomen. Werk ook aan de inhoud van je informatie, die moet duidelijk zijn.